Thembi Jele, Nomphumelelo Shongwe and Thokozani Mbamali (Fancy Stitch)